Hủy
Doanh nghiệp

NBP: Lãi 2014 đạt hơn 45 tỷ đồng, tăng 42,5% so với năm ngoái

Thứ Hai | 26/01/2015 14:05

Riêng trong quý IV/2014, NBP đạt gần 20 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gấp 3,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần nhiệt điện Ninh Bình .NBP thông báo kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2014.

Riêng quý IV/2014 doanh thu thuần đạt 228,9 tỷ đồng, giảm 7,3% và lợi nhuận sau thuế đạt gần 20 tỷ đồng, tăng gấp 3,7 lần so với quý IV/2013.

Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu là 81,7%, còn với cùng kỳ là 93% nên dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 41,8 tỷ đồng, tăng hơn 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình nguyên nhân doanh thu bán điện và chi phí sản xuất điện cùng giảm là do Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia huy động Công ty phát sản lượng điện thương phẩm thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, từ quý 2 năm 2014, công ty không còn doanh thu tư vấn khi chấm dứt hợp đồng tư vấn quản lý Dự án với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và quý 4 khoản thu từ hoạt động tài chính cũng giảm do công ty không có tiền nhàn rỗi để đầu tư tài chính ngắn hạn. Vì vậy, doanh thu các hoạt động khác cũng giảm.

Quý IV/2014 lợi nhuận tăng so với quý IV/2013 là do giá bán điện bình quân trên thị trường tăng khi công ty tham gia thị trường điện có giá tốt, mặc dù sản lượng điện lại giảm.

Mặc khác, chi phí sản xuất điện giảm với chi phí nhiên liệu giảm 35,3 tỷ đồng và chi phí quản lý dù tăng nhưng không đáng kể.

Riêng lợi nhuận sản xuất kinh doanh khác giảm do công ty không có nguồn đầu tư tài chính nên lãi hoạt động tài chính theo đó giảm.

Lũy kế cả năm 2014 NBP đạt gần 977 tỷ đồng doanh thu, tăng 12,7% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 45,1 tỷ đồng, tăng 42,5% so với năm 2013.

Một số chỉ tiêu kinh doanh quý 4 năm 2014 - Nguồn: Gafin/NBP
Một số chỉ tiêu kinh doanh quý 4 năm 2014 - Nguồn: Gafin/NBP

Nguồn DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật