Hủy
Doanh nghiệp

Ngân hàng mẹ BIDV lợi nhuận quý I trên 1.087 tỷ đồng

Thứ Sáu | 03/05/2013 16:56

Tỷ lệ nợ xấu cuối quý I là 2,7%, cho vay khách hàng tăng 1,25% và huy động tăng 5,57% so đầu năm.
Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV công bố báo cáo tài chính riêng lẻ trong quý I.

Thu nhập thuần trong quý này đạt 3.095,99 tỷ đồng, lãi từ dịch vụ đạt 468 tỷ đồng, lãi từ chứng khoán kinh doanh đạt 126,7 tỷ đồng và lãi từ hoạt động khác là 62 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước dự phòng của BIDV trong quý này là 1.541,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 1087,15 tỷ đồng.

Nguồn: BIDV Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: BIDV Đơn vị: tỷ đồng

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của BIDV đạt 485.965,3 tỷ đồng, tăng 964 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng tiền gửi của khách hàng là 320.901,75 tỷ đồng tăng 5,57% so với đầu năm, tương đương tăng 16.952,8 tỷ đồng.

Tổng giá trị cho vay khách hàng là 336.094 tỷ đồng, tăng 1,25% so với đầu năm. Trong đó cho vay bằng vốn ODA là 26.360 tỷ đồng, nợ xấu (nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn) là 9.260,1 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu là 2,7%.

Kết thúc quý I, tổng giá trị trái phiếu chính phủ của BIDV là 6.695,14 tỷ đồng, tăng 2.714,3 tỷ đồng so với số đầu năm.

Các khoản đầu tư vào công ty liên doanh tăng gần 440 tỷ đồng trong quý này và vào Ngân hàng liên doanh Lào Việt. Hiện tổng mức đầu tư của BIDV vào ngân hàng Lào Việt là hơn 900 tỷ đồng.

Mới đây, BIDV đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên thông qua một số chỉ tiêu cơ bản cho năm 2013 gồm có vốn huy động tăng trưởng 13%, dư nợ tín dụng tăng 12%, nợ xấu dưới 3% và lợi nhuận trước thuế là 4.720 tỷ đồng.

Nguồn Dân Việt

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật