Hủy
Doanh nghiệp

NHC thông qua cổ tức từ 20% đến 40% năm 2015

Thứ Ba | 17/03/2015 14:56

Mức chia cổ tức năm 2015 từ 20% đến 40%. Số cổ tức còn lại của năm 2014 được chi vào dịp chia cổ tức đợt I năm 2015.

Ngày 14/3, Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Ông Mai Văn Chánh, có đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, là Chủ tọa Đại hội.

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu 100,2 tỷ đồng và lợi nhuận 11,8 tỷ đồng. Kế hoạch doanh thu giảm 14% so với năm 2014 trong khi kế hoạch lợi nhuận tương đương.

Mức chia cổ tức năm 2015 từ 20% đến 40%. Số cổ tức còn lại của năm 2014 được chi vào dịp chia cổ tức đợt I năm 2015.

Đại hội đã quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Mai Văn Chánh, miễn nhiệm chức danh trưởng ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Hồng Châu, bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hồng Châu và thành viên BKS đối với ông Hồ Huyền Trang.

Công ty sẽ thuê mặt bằng gần khu vực Núi Nhỏ, đồng thời mua dự trữ khoảng 500.000 m3 đá hộc trước khi mỏ đá Núi Nhỏ kết thúc giấy phép, nguồn tiền lấy từ vốn lưu động hiện có, nếu thiếu vay ngân hàng.

Chủ tịch Đoàn cũng trả lời ý kiến của các cổ đông. Về việc ngưng ngành gạch, HĐQT cho biết năm 2012  lỗ 2,5 tỷ đồng, năm 2013 lỗ 3,0 tỷ đồng, năm 2014 lỗ 146 triệu đồng. Để cắt lỗ, Công ty phải ngưng ngành gạch và việc này cũng đã xin ý kiến cổ đông.

Nhị Hiệp sẽ tiếp tục giữ lại thương hiệu gạch ngói Nhị Hiệp, khi nào có điều kiện sẽ đầu tư trở lại.

Về việc tìm thuê bến thủy, việc cho thuê bến bãi gặp sự cố sạt lở do chưa đóng bờ kè. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục bổ sung trong hợp đồng cho thuê bằng phụ lục về việc qui định mức độ cao bao nhiêu để tránh sạt lở.

Về việc kinh doanh cổ phiếu với vốn 2 tỷ đồng, HĐQT có nghị quyết giao cho bà Nguyễn Thị Thu Phương- kế toán trưởng công ty kinh doanh chứng khoán với điều kiện là hiệu quả cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng. Ngoài ra qua việc kinh doanh này để nắm thông tin tình hình thị trường.

Nguồn DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật