Hủy
Doanh nghiệp

Nhiệt điện Quảng Ninh: 6 tháng lãi 331 tỷ đồng

Thứ Tư | 27/08/2014 17:42

Kiểm toán lưu ý tại ngày 30/6/2014 khối lượng than thiếu phản ánh trên khoản mục tài sản thiếu chờ xử lý 78,3 tỷ là chi phí tiềm tàng của Công ty.

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh đã công bố BCTC quý 2/2014 và 6 tháng đầu năm

Kiểm toán lưu ý giảm LNST 2011

Đối với công ty nhiệt điện chưa niêm yết này, Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh nêu ý kiến ngoạitrừ về việc Nhiệt điện Quảng Ninh chưa phân bổ lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại khoản vay dàihạn tại thời điểm 31/12/2011. Nếu công ty thực hiện xử lý số lỗ này theo quy định tại chuẩn mực kếtoán Việt Nam số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái thì mục lợi nhuận sau thuế chưaphân phối và chi phí trả trước dài hạn trên Bảng CĐKT ngày 30/06/2014 sẽ giảm đi 597,2 tỷ đồng thờilợi nhuận trước thuế của năm 2011 sẽ giảm đi số tiền tương ứng.

Bên cạnh đó, tại ngày 30/06/2014 khối lượng than thiếu đang phản ánh trên khoản mục tài sảnthiếu chờ xử lý với giá trị 78,3 tỷ là chi phí tiềm tàng của Công ty.

Đưa thêm tổ máy vào hoạt động, doanh thu tăng vọt

Theo BCTC được công bố của Nhiện điện Quảng Ninh, doanh thu thuần quý 2/2014 của công ty đạt1.946 tỷ - tăng 381% so với cùng kỳ, tính chung 6 tháng đạt 4.315 tỷ - tăng gấp đôi cùng kỳ. Kếtquả này là nhờ vào tháng 3/2014, nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 2 đã đưa tổ máy số 3 và số 4 vàohoạt động sản xuất thương mại.

Trong quý 2/2014, tỷ lệ giá vốn/doanh thu chỉ tăng chút ít nên lợi nhuận gộp của công ty vẫntăng tương đương với doanh thu và đạt 372,5 tỷ đồng. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ này đãtăng vọt từ 60,4% lên 79% khiến cho lợi nhuận gộp giảm 10% còn 909 tỷ.

Chi phí tài chính luôn là khoản không nhỏ đối với các doanh nghiệp nhiệt điện. 2 quý đầu nămnay, chi phí tài chính của Nhiệt điện Quảng Ninh đã tăng 35,7% lên 565 tỷ trong đó lãi tiền vay là418 tỷ - tăng 108%. Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện là 147 tỷ - tăng 15%. Trong kỳ này, công tykhông có khoản phân bổ lỗ chênh lệch tỷ giá như cùng kỳ năm trước.

Kết quả cuối cùng, công ty đạt 331,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2014.Trong 6 tháng đầu năm 2013, công ty hạch toán lỗ tỷ giá theo thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày24/10/2012 của Bộ Tài chính để lợi nhuận sau thuế bằng 0.

Nhiệt điện Quảng Ninh: 6 tháng lãi 331 tỷ đồng (1)

Những khoản vay ngoại tệ rất lớn

Tại thời điểm cuối quý 2/2014, khoản phải thu của Nhiệt điện Quảng Ninh tăng vọt từ 124 tỷ hồiđầu năm lên gần 1.614 tỷ nhưng không có thuyết minh chi tiết.

Về phía nguồn vốn, vay dài hạn vẫn là khoản chiếm phần lớn. Trong đó, chiếm chủ yếu các khoảnvay lại bằng ngoại tệ từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các món nợ này đã gây nên khoản lỗ chênhlệch tỷ giá rất lớn cho Nhiệt điện Quảng Ninh.

Nhiệt điện Quảng Ninh: 6 tháng lãi 331 tỷ đồng (2)

Nguồn CafeF

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật