Hủy
Doanh Nghiệp

Nhiều doanh nghiệp họ Dầu khí hoàn thành kế hoạch năm trước tháng 11

Thứ Hai | 15/12/2014 18:33

Tính đến hết tháng 11/2014, PVC vượt 105% kế hoạch lợi nhuận trước thuế, PVT vượt 104%, PVS vượt 59% và PVC vượt 30%...
 

Thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN cho biết, tính đến hết tháng 11/2014, các đơn vị trong Tập đoàn đã hoàn thành trước các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2014.

d
 

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí PVC: Tổng doanh thu hợp nhất đạt 3,8 nghìn tỷ đồng, bằng 108,6% kế hoạch năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 370 tỷ đồng, bằng 205% kế hoạch năm.

Tổng công ty Vận tải dầu khí - PVTrans PVT: Tổng doanh thu đạt 5,1 nghìn tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 380 tỷ đồng, bằng 204% kế hoạch năm.

Tổng công ty CP Khoan và Dịch Khoan dầu khí PVC: Tổng doanh thu đạt 17,3 nghìn tỷ đồng, bằng 127% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2,8 nghìn tỷ đồng, bằng 130% kế hoạch năm.
 
Tổng công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí - Petrosetco PET: Tổng doanh thu đạt 10,6 nghìn tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 268 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch năm.

Tổng công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí PVS: Tổng doanh thu đạt 26,9 nghìn tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1,74 nghìn tỷ đồng, bằng 159% kế hoạch năm.

Tổng công ty Khí Việt Nam - PVGas GAS: Tổng doanh thu đạt 65,5 nghìn tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 15,7 nghìn tỷ đồng, bằng 149% kế hoạch năm. Dự kiến PVGAS sẽ hoàn thành kế hoạch cung cấp khí cả năm 9,5 tỷ m3 vào ngày 6-10/12/2014.

Công ty TNHH MTV Phân bón Cà Mau: Tổng doanh thu đạt 5,65 nghìn tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 829 tỷ đồng, bằng 126% kế hoạch năm.

Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP): Tổng doanh thu hợp nhất đạt 56,9 nghìn tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 30,3 nghìn tỷ đồng, bằng 122% kế hoạch năm.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo): Tổng doanh thu đạt 8,9 nghìn tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1,31 nghìn tỷ đồng, bằng 125% kế hoạch năm.

Nguồn DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới