Hủy
Doanh nghiệp

Nhựa An Phát thông qua cổ tức 2012 tỷ lệ 10%

Thứ Ba | 21/05/2013 15:45

Công ty cũng sẽ sử dụng Quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn góp để hoàn thành việc xây dựng nhà máy sản xuất tại Lào.

Công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, mã AAA, công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông tổ chức lần 3 vào hôm qua 20/5 với tỷ lệ cổ đông là 34,43%.

Năm 2013, chiến lược của công ty là tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, hướng đến 90% sản phẩm được xuất khẩu và thực hiện xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất số 1 tại khu công nghiệp Nam Sách - Hải Dương.

Cổ đông cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm năm 2013 với doanh thu 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2013 cao hơn thực hiện năm 2012 lần lượt là 1.050,8 tỷ đồng và 51,3 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến ở mức 10-15%.

Về phân phối lợi nhuận năm 2012, cổ đông thông qua sử dụng 45,4% lợi nhuận sau thuế, tương đương 19,8 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ cổ tức là 10% sẽ được thanh toán vào tháng 7 tới.

Đại hội thông qua sử dụng Quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn góp chào bán trong các năm 2008 và 2010 cho dự án tại Lào. Công ty cũng dự kiến hoàn thành việc xây dựng nhà máy sản xuất tại Lào theo đúng kế hoạch. Trước đó vào ngày 8/4, Nhựa An Phát đã nhận được giấy chứng nhận đầu tư tại Lào của công ty con có tên là CTCP Nhựa Thakhek với vốn điều lệ là 5 triệu USD, AAA góp 99% vốn.

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thông qua tương đương năm trước với tổng giá trị là 924 triệu đồng.

Nguồn Dân Việt/AAA

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật