Hủy
Doanh Nghiệp

Ninh Vân Bay quý I lãi gần 9,6 tỷ đồng

Thứ Bảy | 11/05/2013 10:04

Cùng kỳ năm 2012, công ty lỗ 13 tỷ đồng.
 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I của Công ty cổphần bất động sản du lịch Ninh Vân Bay ( NVT), doanh thu thuần đạt 62,4 tỷ đồng,giảm 9,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Đồng thời, giá vốn hàng bán giảm là 29 tỷ đồng, giảm18,7%. Do mức giảm của giá vốn hàng bán lớn hơn mức giảm của doanh thu thuần, lợinhuận gộp quý I/2013 đạt 33,2 tỷ đồng, tăng 0,4%.

Chi phí tài chính quý I/2013 giảm rất mạnh so với đầunăm 2012. Cụ thể, chi phí tài chính giảm từ 11,9 tỷ đồng xuống 1,2 tỷ đồng dochi phí lãi vay quý I/2012 gấp khoảng 11 lần chi phí lãi vay quý I/2013.

Lợi nhuận trước thuế đạt 10,7 tỷ đồng, lợi nhuận sauthuế đạt 9,6 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ năm 2012, công ty phải chịu khoản lỗ 13tỷ đồng do chi phí tài chính gần 12 tỷ đồng.

Trước đó, theo báo cáo tài chính công ty mẹ Ninh VânBay, lợi nhuận sau thuế đạt 10,33 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần quý I/2012.

Nguồn: HSX. Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: HSX. Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn Dân Việt

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật