Hủy
Doanh nghiệp

NTL doanh thu hợp nhất quý I/2012 tăng mạnh, lợi nhuận ròng đạt 12 tỷ đồng

Thứ Tư | 09/05/2012 17:24

Dù doanh thu thuần tăng mạnh nhưng tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần tăng nên lãi gộp giảm 30% còn 33,1 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm, mã NTL, thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý I năm2012.

Doanh thu thuần quý I đạt 363 tỷ đồng, tăng 287% so với cùng kỳ. Dù doanh thu thuần tăng mạnhnhưng tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần tăng mạnh từ 49,5% cùng kỳ lên 91% quý Inăm 2012 nên lãi gộp giảm mạnh 30% còn 33,1 tỷ đồng.

NTL

Hoạt động tài chính chiếm tỷ trọng không đáng kể trên tổng doanh thu, đạt 6,6 tỷ đồng, giảm44% so với cùng kỳ.

Lãi sau thuế quý I năm 2012 của NTL đạt 18 tỷ đồng trong đó phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹđạt 12 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ.

Báocáo KQKD

Chỉ tiêu

QI/2012

QI/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

363,17

93,81

287,13%

Giá vốn

330,08

46,45

Tỷ trọng giá vốn/DT

90,89%

49,51%

LN gộp

33,09

47,36

-30,13%

DT tài chính

6,62

11,89

-44,32%

Chi phí tài chính

-1,14

0,44

Chi phí quản lý DN

17,48

6,91

152,97%

Lợi nhuận thuần

23,37

51,90

-54,97%

Lợi nhuận khác

-0,75

1,11

LNTT

22,62

53,00

-57,32%

LNST

18,03

39,90

-54,81%

LNSTthuộc cty mẹ

11,99

38,78

-69,08%

Nguồn CafeF

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật