Hủy
Doanh Nghiệp

Ocean Group quý I có lãi nhờ công ty liên kết

Thứ Sáu | 17/05/2013 15:45

Nhờ khoản lãi 15,7 tỷ đồng từ công ty liên kết, lợi nhuận sau thuế quý I/2013 đạt 3,86 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ năm trước.
 

Công ty cổ phần tập đoàn Đại dương ( OGC) công bố lợi nhuậnsau thuế hợp nhất quý I/2013 giảm 90% so với cùng kỳ năm 2012.

Doanh thu thuần và doanh thu tài chính đều tăng nhưngkhông đủ bù đắp khoản tăng của chi phí trong quý I.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 306,4 tỷ đồng, tăng34,5%. Giá vốn hàng bán là 214 tỷ đồng, tăng 35%. Theo đó, lợi nhuận gộp đạt92,4 tỷ đồng, tăng 32,6%.

Tuy nhiên, trong khi doanh thu tài chính tăng 59% từ68,6 tỷ đồng lên 109 tỷ đồng thì chi phí tài chính là 124 tỷ đồng, tăng gấp đôiquý I/2012. Các khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnhtrong quý I/2013.

Kết quả là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thuần củaOGC trong quý này âm 4,2 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2012, lợi nhuận từ hoạt động kinhdoanh thuần là 19,3 tỷ đồng.

Nhờ khoản lãi từ công ty liên kết 15,7 tỷ đồng, lợinhuận trước thuế của công ty đạt 11,7 tỷ đồng, giảm 74,5% so với 3 tháng đầunăm 2012. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,86 tỷ đồng, giảm 90%.

Năm 2013, OGC dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỷđồng. Hết quý I, công ty mới chỉ hoàn thành 5,85% kế hoạch.

Nguồn: HSX. Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn: HSX. Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn Dân Việt

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật