Hủy
Doanh nghiệp

PAN lợi nhuận công ty mẹ tăng từ cổ tức và thanh lý cổ phiếu AGF

Thứ Hai | 04/08/2014 14:03

Lợi nhuận 6 tháng ở mức 22,54 tỷ đồng, tăng gần 7 lần so với cùng kỳ năm trước.
Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã .PAN) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý II/2014.

Doanh thu công ty mẹ quý II/2014 đạt 2,79 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm tới 76% khiến lợi nhuận gộp cũng giảm 18%, chỉ đạt 1,45 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng mạnh, đạt hơn 19 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với quý II/2013. Các loại chi phí tài chính, chi phí quản lý đều ở mức thấp khiến lợi nhuận sau thuế công ty mẹ quý II/2014 tăng mạnh, đạt mức 13,2 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với quý II/2013.

Doanh thu lũy kế 6 tháng đạt 8,15 tỷ đồng, giảm 62% so với 6 tháng đầu năm 2013. Lợi nhuận 6 tháng ở mức 22,54 tỷ đồng, tăng gần 7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải thích từ PAN lợi nhuận quý II và 6 tháng 2014 tăng là do thu nhập từ cổ tức, lãi từ hợp tác đầu tư và thanh lý cổ phiếu AGF từ hoạt động đầu tư. Doanh thu quý II và lũy kế 6 tháng suy giảm do các hoạt động dịch vụ được chuyển giao cho công ty con.

Tổng tài sản đến tháng 6/2014 của PAN là 1.134,7 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền 437,9 tỷ đồng. Các khoản đầu tư dài hạn đạt 593,7 tỷ đồng, trong đó đầu tư vào công ty con 585 tỷ đồng.

Hết tháng 6/2014, PAN đầu tư 293 tỷ đồng vào 2 công ty liên kết là Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương (259 tỷ đồng, tỷ lệ 22,9%), Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (33,97 tỷ đồng, tỷ lệ 23%).

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 39,4 tỷ đồng trên vốn điều lệ 403 tỷ đồng.

Đơn vị: Tỷ đồng
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật