Hủy
Doanh Nghiệp

PAN quý I đưa ABT thành công ty liên kết tỷ lệ sở hữu 24,9%

Thứ Tư | 15/05/2013 09:16

Tiền và các khoản tương đương tiền cuối quý I đạt hơn 222 tỷ đồng, gấp gần 4,5 lần đầu năm.
 
Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình, mã . PAN thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý I với lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần quý I đạt 74,5 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp theo đó tăng hơn 48% lên 13,8 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính thu về hơn 3,47 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước là 6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng gần 63% trong khi chi phí quản lý giảm 3%.

Lãi từ công ty liên kết đạt hơn 3,6 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước công ty không có thu nhập từ hoạt động này.

Lợi nhuận sau thuế quý 1 đạt 9,12 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Trừ lợi ích cổ đông thiểu số, lợi nhuận cổ đông công ty mẹ đạt hơn 9,21 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập trên cổ phiếu EPS đạt 797 đồng.

Nguồn: HSX Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: HSX
Đơn vị: tỷ đồng

Tiền và các khoản tương đương tiền vào thời điểm cuối quý I đạt hơn 222 tỷ đồng tăng mạnh so với 49,8 tỷ đồng vào đầu năm (chủ yếu là tiền mặt). Các khoản đầu tư ngắn hạn giảm 1/2 xuống còn 18 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh) tăng thêm 107 tỷ đồng so với đầu năm lên 257,2 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, so với quý I năm trước PAN đã đưa Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang, mã AGF và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre, mã ABT vào danh sách công ty liên kết với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 20,22% và 24,9%. Trong đó, ABT vừa được vào trong quý I năm nay.

Nợ ngắn hạn tại 31/3 là 114,4 tỷ đồng trong khi đầu năm là 40,8 tỷ đồng.Trong kỳ, công ty dã tiến hành tăng vốn từ 115,5 tỷ đồng lên 192 tỷ đồng.

Nguồn Dân Việt/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật