Hủy
Doanh Nghiệp

PET đạt 105 tỷ đồng lãi hợp nhất 6 tháng, giảm 38% so với cùng kỳ 2011

Thứ Hai | 06/08/2012 15:54

Cuối tháng 6 của PET có 645 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng 280 tỷ đồng so với đầu năm.
 
Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET) công bố báo cáo tài chính hợp nhất lũy kế 6 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, PET đạt doanh thu thuần 5.206 tỷ đồng, tăng 11% so với nửa đầu năm 2011. Trong kỳ, lợi nhuận khác của PET giảm 80 tỷ đồng so với năm trước.

PET đạt 105 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong đó, công ty mẹ đạt 52,6 tỷ đồng lợi nhuận. Lãi của cổ đông công ty mẹ PET là 97,4 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.410 đồng/cổ phiếu.

Tới cuối tháng 6/2012, đầu tư tài chính dài hạn của PET giảm hơn 100 tỷ đồng, khoản phải thu giảm hơn 200 tỷ đồng. Tương ứng, tiền và các khoản tương đương tiền của PET là 645 tỷ đồng, tăng 280 tỷ đồng so với đầu năm.

Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm của PET
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới