Hủy
Doanh nghiệp

Petrolimex đặt kế hoạch lợi nhuận 2013 gấp đôi năm trước

Thứ Ba | 23/04/2013 18:21

Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.980 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức là 8%.
Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - Petrolimex công bố báo cáo thường niên năm 2012 với kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

Năm 2012, tổng doanh thu thuần đạt 200.847 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 771,68 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức 5%.

Tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn tại thời điểm 31/12/2012 đạt 55.062 tỷ đồng, giảm 2.589 tỷ đồng so với cuối năm 2011. Trong đó tài sản dài hạn là 20.677 tỷ đồng, tăng 6,1%; tài sản ngắn hạn là 34.358 tỷ, giảm 9,3% so với cùng kỳ.

Nguồn: Petrolimex
Nguồn: Petrolimex

Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2012 là 11.630 tỷ đồng, tăng 579 tỷ đồng, tương ứng tăng 5,24% so với năm 2011. Trong đó chủ yếu do tăng do lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2012 là 711 tỷ đồng.

Chỉ số tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đều tăng trưởng so với năm 2011, do năm 2011 lỗ kinh doanh xăng dầu ở mức lớn nên kéo theo lợi nhuận hợp nhất lỗ trên 1.400 tỷ đồng. ROA của năm 2012 là 1,4% và ROE là 6,79%.

Tổng nợ phải trả tại 31/12/2012 là 40.812 tỷ đồng, giảm 3.247 tỷ so với 2011 tương đương giảm 7,37% so với cùng kỳ. Trong đó nợ ngắn hạn giảm 2.563 tỷ, chủ yếu giảm các khoản phải trả người bán 4.499 tỷ đồng.

Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2012 là 10.870 đồng/cổ phần.

Năm 2013, Tập đoàn đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế gấp hơn 2 lần thực hiện năm 2012 đạt 1.980 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến tăng lên 8%.

Nguồn: Petrolimex
Nguồn: Petrolimex

Năm 2013, Tập đoàn đặt kế hoạch tổng mức đầu tư là 976,9 tỷ đồng. Trong đó, tổng khối lượng đầu tư bằng vốn đầu tư là 802 tỷ đồng; nguồn vốn các đơn vị có để thanh toán cho các công trình đầu tư trong kế hoạch 2013 là 507 tỷ đồng, số thiếu phải đi vay là 295 tỷ đồng.

Khối lượng chính năm 2013: Xây mới 106 cửa hàng xăng dầu, cải tạo 68 cửa hàng xăng dầu, xây bổ sung 186.000m3 bể chứa, (Kho Nghi Hương=14.000m3. Bến Gót-Phú Thọ=4.000m3, Bắc Tây Nguyên=4.000m3,kho D-Nhà Bè=164.000m3), 2 nhà văn phòng Khu vực B12 và Long An.

Nguồn Dân Việt/Petrolimex

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật