Hủy
Doanh nghiệp

Petrolimex hợp nhất lãi trước thuế 9 tháng 1.030 tỷ đồng

Thứ Hai | 19/11/2012 16:42

Tập đoàn đạt 423 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý III/2012. Doanh thu thuần 9 tháng đạt trên 150.000 tỷ đồng.
Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2012.

Theo đó, Petrolimex đạt 50.425 tỷ đồng doanh thu quý III/2012, doanh thu thuần đạt trên 49.000 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng 95,5% doanh thu thuần, lợi nhuận gộp của Petrolimex còn 2.184 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí và thuế, Tập đoàn còn 423 tỷ đồng lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu Petrolimex đạt 154.570 tỷ đồng và lợi nhuận gộp là 5.635 tỷ đồng. Lntt và lợi nhuận sau thuế 9 tháng là 1.030 tỷ đồng và 796 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ là 621 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 580 đồng.

Trong cơ cấu tổng doanh thu của Petrolimex, doanh thu nội địa chiếm tỷ trọng 79% và doanh thu xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu là 21%.

Tại ngày 30/9, tổng giá trị tài sản của Petrolimex là 58.160 tỷ đồng, tăng 1% so với cuối năm 2011. Trong đó, hàng tồn kho là 16.410 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28%. Petrolimex hiện có gần 6.800 tỷ đồng tiền và tương đương tiền.

Tập đoàn hiện vay, nợ ngắn hạn 15.154 tỷ đồng và vay, nợ dài hạn hơn 4.600 tỷ đồng. Chi phí lãi vay 9 tháng là 732 tỷ đồng.

Petrolimex hiện đầu tư vào 73 công ty con, với tổng giá trị 7.665 tỷ đồng và đầu tư vào 13 công ty liên kết, giá trị 2.000 tỷ đồng.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý III/2012 của Petrolimex
Đơn vị: Tỷ đồng
Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý III/2012 của Petrolimex

Theo báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế quý III của Petrolimex đạt 228 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lỗ 489 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế 9 tháng là 552 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lỗ 2.068 tỷ đồng).

Nguồn Khampha

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật