Hủy
Doanh Nghiệp

PGC lãi hợp nhất 6 tháng đầu năm gấp 7 lần cùng kỳ

Thứ Ba | 14/08/2012 10:45

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 35,5 tỷ đồng, trong đó lãi quý II là 18,6 tỷ đồng.
 
Công ty Cổ phần Gas Petrolimex PGC công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2012.

Quý II, doanh thu thuần và giá vốn hàng bán PGC tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm hơn 5% xuống 106 tỷ đồng.

Do chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều giảm so với cùng kỳ nên lợi nhuận trước thuế PGC tăng 60% so với cùng kỳ, đạt 21,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 18,6 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận gộp tăng 3%, đạt 219 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 35,5 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm đạt gần 1.000 đồng.

6 tháng đầu năm, chi phí tài chính của PGC giảm hơn 80%, xuống dưới 10 tỷ đồng. Nguyên nhân là do kỳ này công ty chỉ lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện là gần 1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 30 tỷ đồng. Ngoài ra, PGC được hoàn nhập 1,2 tỷ đồng dự phòng giảm giá các khoản đầu tư trong khi cùng kỳ phải trích lập dự phòng 9,4 tỷ đồng.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý II/2012 của PGC
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật