Hủy
Doanh Nghiệp

PIT lãi hợp nhất 100 triệu đồng sau 6 tháng đầu năm 2012

Thứ Năm | 16/08/2012 16:36

Kiểm toán lưu ý PIT còn thiếu trích lập dự phòng phải thu khó đòi 3,3 tỷ đồng và xử lý chênh lệch tỷ giá khác với Chuẩn mực kế toán.
 
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex PIT công bố báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm 2012 đã kiểm toán và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 14/8/2012.

6 tháng đầu năm, PIT đạt kim ngạch xuất nhập khẩu là 38,6 triệu USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần đạt 1.063 tỷ đồng, giảm 25,4%. Lợi nhuận gộp đạt 44,7 tỷ đồng, giảm 36%. PIT lãi hợp nhất 100 triệu đồng sau 6 tháng.

Kiểm toán lưu ý, tại ngày 30/6, PIT còn khoản công nợ phải thu đã quá hạn thanh toán với công ty Derya Ticaret Lld là 263.535 USD chưa được trích lập đầy đủ dự phòng phải thu khó đòi. Số dự phòng thiếu ước tính là 3,3 tỷ đồng. Nếu trích lập đầy đủ dự phòng phải thu khó đòi thì chi phí quản lý doanh nghiệp sẽ tăng thêm 3,3 tỷ đồng, và lợi nhuận trước thuế là âm 3,15 tỷ đồng.

Ngoài ra, kiểm toán cũng lưu ý công ty xử lý chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn của Thông tư số 201/2009/TT-BTC có khác biệt so với Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10. Việc sử dụng Thông tư số 201 làm lợi nhuận trước thuế của PIT tăng 473,6 triệu đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2012 của PIT
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn : HSX
Nguồn : HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật