Hủy
Doanh Nghiệp

PTC lỗ 24,17 tỷ đồng quý II/2012 do chi phí quản lý tăng vọt

Thứ Hai | 30/07/2012 10:55

Quý II/2012, PTC đạt 52,28 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 7% so với cùng kỳ 2011
 
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện ( PTC) công bố báo cáo tài chính quý II/2012.

Quý II/2012, PTC đạt 52,28 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 7% so với cùng kỳ 2011 và lỗ 24,17 tỷ đồng, so với lỗ 2,77 tỷ đồng trong quý II/2011 chủ yếu do chi phí quản lý tăng vọt.

Lợi nhuận gộp quý này là 3,47 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ 2011 do giá vốn hàng bán tăng 15,4%. Doanh thu tài chính quý này đạt 381,1 triệu đồng, giảm 86,7% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính quý này đạt 5,6 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Chi phí bán hàng giảm 38,2% trong khi chi phí quản lý đạt 21,8 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ 2011.

Lũy kế 6 tháng đầu 2012, PTC đạt 58,38 tỷ đồng doanh thu, giảm 20,7% so với cùng kỳ 2011 và lỗ 24 tỷ đồng, so với con số lỗ 6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Về kết quả lỗ 24 tỷ đồng, PTC giải trình như sau:

Thứ nhất, công ty đã trích lập dự phòng cho các khoản công nợ khách hàng trong 6 tháng đầu năm 2012 đối với các khoản công nợ tồn đọng đã kéo dài quá lâu 12 tỷ đồng.

Thứ hai, trong 6 tháng đầu năm, PTC còn phải hạch toán bổ sung thêm phần lỗ phân bổ từ công ty PTZ (công ty con mà PTC nắm giữ 72% vốn điều lệ) do chênh lệch so với kiểm toán là 37 triệu đồng và trích lập thêm dự phòng ở PTZ là 3,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, do nhiều xí nghiệp hoạt động kém hiệu quả và tồn đọng công nợ kéo dài 4,7 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2012.

Thứ ba, PTC hạch toán bổ sung phần lỗ kinh doanh từ công ty liên kết vào kết quả kinh doanh 6 tháng 2012 với khoản lỗ 4 tỷ đồng, tương ứng với 25% vốn góp của PTC vào Vina OFC.

Kết quả kinh doanh quý II/2012 của PTC
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật