Hủy
Doanh nghiệp

PV Gas South PGS: 9 tháng lãi trước thuế 233 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 11%

Thứ Sáu | 01/11/2013 12:02

LNST cổ đông công ty mẹ của PGS đạt 53,45 tỷ đồng quý 3, 9 tháng đạt hơn 150 tỷ, tăng 70% cùng kỳ 2012.

CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam-PV Gas South (PGS) báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhhợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2013.

Theo đó, doanh thu quý 3 của PGS đạt hơn 1.800 tỷ, tăng 25% cùng kỳ năm trước, 9 tháng đạt gần4.870 tỷ, tăng 5% cùng kỳ 2012. Doanh thu khí hóa lỏng chiếm 66% doanh thu của PGS trong quý 3,giảm so với tỷ lệ 72,6% cùng kỳ năm trước, trong khi đó doanh thu CNG tăng từ mức 25,8% lên 31%tổng doanh thu.

PV Gas South PGS: 9 tháng lãi trước thuế 233 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 11% (1)

Biên lợi nhuận gộp của PGS đã giảm đáng kể trong quý 3/2013, từ mức 20% cùng kỳ năm trước hiệnchỉ đạt 16%, lũy kế 9 tháng biên lợi nhuận gộp của PGS đạt 18% tăng nhẹ so với con số 15% cùng kỳ2012.

Lợi nhuận của PGS chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh chính, doanh thu tài chính không đáng kể,quý 3 đạt hơn 6 tỷ đồng, 9 tháng đạt hơn 22 tỷ đồng, giảm 35% cùng kỳ năm trước.

PV Gas South PGS: 9 tháng lãi trước thuế 233 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 11% (2)

PGS đã giảm đáng kể chi phí tài chính trong kỳ, quý 3/2013 đạt hơn 13 tỷ đồng, giảm 59%, 9 thángđạt hơn 70 tỷ đồng, giảm 31% cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 3/2013 của PGS đạt 78 tỷ đồng, tăng 17% cùng kỳ, 9 tháng đạt232 tỷ đồng, tăng 44% cùng kỳ năm trước, vượt kế hoạch năm 11%.

LNST cổ đông công ty mẹ của PGS đạt 53,45 tỷ đồng quý 3, 9 tháng đạt hơn 150 tỷ, tăng 70% cùngkỳ 2012.

EPS 9 tháng của PGS đạt 3.692 đồng/cp.

Tại thời điểm 30/9/2013, PGS có 543 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng 100 tỷ so với đầunăm.

Nguồn CafeF

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật