Hủy
Doanh nghiệp

PVC lợi nhuận sau thuế quý I/ 2012 đạt 38 tỷ đồng

Thứ Ba | 08/05/2012 17:12

Lợi nhuận tăng 14% do hợp nhất kết quả kinh doanh của Tổng công ty DMC và PVC.
Công ty Cổ phần dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí, mã PVC công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2012.

Trong quý I, doanh thu thuần của PVC đạt 737,7 tỷ đồng tăng 21% so với cùng kỳ năm 2011, giá vốn bán hàng tăng 13,6%. Lợi nhuận gộp trong quý đạt 128,9 tỷ đồng tăng 73,5%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 69% xuống 2,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính, chi phí bán hàng đều giảm.

Lợi nhuận sau thuế của PVC trong quý I đạt 38 tỷ đồng tăng 14%.

Theo giải trình của công ty, do từ ngày 25/7/2011, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Dung dịch khoan M-I Việt Nam tronmg đó Tổng công ty DMC chiến tỷ lệ vốn chi phối là 51% nên kết quả kinh doanh quý I/2012 đã hợp nhất toàn bộ kết quả kinh doanh của PVC, trong khi cùng kỳ 2011 chỉ phản ánh phần lãi thuộc sở hữu của DMC tại PVC và Công ty cổ phần CNG.

Kết quả kinh doanh quý I/ 2012 của PVC
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: PVC
Nguồn: PVC


Nguồn DVT/HNX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật