Hủy
Doanh nghiệp

PVD lãi hợp nhất 380 tỷ đồng quý I, tăng 29% so với cùng kỳ

Thứ Tư | 16/05/2012 16:18

Doanh thu tài chính giảm 77% xuống 13,3 tỷ đồng, trong đó lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện so với cùng kỳ năm 2011 giảm tới 85%.
Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí, mã PVD công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2012.

Báo cáo hợp nhất quý I/2012 của PVD cho thấy, doanh thu thuần trong quý đạt 2.360 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2012, giá vốn hàng bán tăng 11% đạt 1.723 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp của PVD quý I đạt 637 tỷ đồng, tăng 33%.

Doanh thu tài chính giảm tới 77% xuống 13,31 tỷ đồng do khoản lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện so với cùng kỳ năm 2011 giảm tới 85%; lãi tiền gửi, tiền cho vay giảm 40%.

Chi phí tài chính trong quý giảm còn 93,3 tỷ đồng là nhờ khoản lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện giảm 76%. Khoản lợi nhuận khác trong quý đạt 2,33 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước, công ty lỗ 5,7 tỷ đồng.

Tính chung quý I, PVD lãi hợp nhất 380 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2011.

Kết quả kinh doanh quý hợp nhất quý I/2012 của PVD
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: PVD
Nguồn: PVD

Nguồn DVT/PVD

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật