Hủy
Doanh Nghiệp

PVD lợi nhuận hợp nhất quý I tăng 19% so với cùng kỳ

Thứ Tư | 15/05/2013 10:16

Doanh thu tăng gần 35% khiến lợi nhuận quý I đạt 452,7 tỷ đồng.
 
Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoán dầu khí, mã PVD, thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý I với lợi nhuận sau thuế tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần quý này tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3.178,92 tỷ đồng. Trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp quý I tăng 23,7% so với cùng kỳ, đạt 787,22 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính lỗ hơn 87 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 80 tỷ đồng. Các chi phí tài chính và bán hàng tăng lần lượt 23% và 67%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 452,76 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ tăng 13,7% so với cùng kỳ đạt 421,09 tỷ đồng.

Thu nhập trên cổ phiếu EPS đạt 2.002 đồng. So với kế hoạch cả năm, kết thúc quý I công ty đã hoàn thành 33,3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Đơn vị: tỷ đồng
Đơn vị: tỷ đồng

Tại thời điểm 31/3, tiền mặt của PVD là 919,6 tỷ đồng, tăng 196 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả vào cuối quý này là 11.617,5 tỷ đồng, giảm 449 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 5.587,4 tỷ đồng và nợ dài hạn là 6.030,1 tỷ đồng.

Nguồn Dân Việt

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật