Hủy
Doanh nghiệp

PVD: Năm 2014 lãi ròng 2.375 tỷ, tăng 26% năm trước, vượt 51% kế hoạch năm

Thứ Tư | 11/02/2015 20:21

Lợi nhuận ròng thuộc cổ đông công ty mẹ quý 4 đạt 448,7 tỷ đồng, cả năm đạt 2.375 tỷ đồng, tăng 26% năm trước, EPS năm 2014 đạt 7.841 tỷ đồng.

Tổng CTCP Khoan và dịch vụ khoan dầu khí công bố KQKD hợp nhất quý 4/2014. Theo đó, doanh thu bán hàng hợp nhất của PVD trong quý 4 đạt 5.300 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế cả năm đạt hơn 20.800 tỷ, tăng 40% năm 2013.


cơ cấu doanh thu quý 4 của PVD

Doanh thu tài chính quý 4 của PVD đạt hơn 32 tỷ, giảm nhẹ 4% so với quý 4 năm trước, cả năm đạt gần 153 tỷ đồng, tăng 54,6% so với năm 2013.

PVD giảm được đáng kể chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ, mức giảm gần 18% và 13% so với cùng kỳ năm trước, cả năm chi phí tài chính của PVD gần 281 tỷ, giảm 19% năm tước, chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 1.117 tỷ, tăng 18% năm 2013.

Lợi nhuận khác của PVD trong quý 4 đạt 14,6 tỷ đồng, cả năm đạt 70 tỷ đồng trong khi năm 2013 khoản này lỗ hơn 25 tỷ.

Các công ty liên kết mang về cho PVD lợi nhuận 32,2 tỷ đồng, chỉ bằng 1/3 cùng kỳ năm trước nhưng tính chung cả năm vẫn đạt gần 257 tỷ, tăng 16% năm 2013.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 4/2014 của PVD đạt 589 tỷ, cả năm đạt 3.133,8 tỷ, tăng 37% năm trước, vượt 46% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4 đạt 480 tỷ, giảm nhẹ 5,7% năm trước, lũy kế cả năm đạt gần 2.498 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước, vượt 51% kế hoạch năm.

Lợi nhuận ròng thuộc cổ đông công ty mẹ của PVD trong quý 4 đạt 448,7 tỷ đồng, cả năm đạt 2.375 tỷ đồng, tăng 26% năm trước, EPS năm 2014 đạt 7.841 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2014, tổng tài sản của PVD đạt 23.276 tỷ đồng, tăng 1.780 tỷ so với đầu năm, trong đó tiền và tương đương tiền đạt hơn 3.200 tỷ, tăng hơn 400 tỷ so với đầu năm.

Hàng tồn kho của công ty hơn 1.263 tỷ, tăng 21% so với đầu năm, đầu tư vào công ty liên kết liên doanh giảm từ 940 tỷ xuống 634 tỷ.

Tổng tài sản hơn 1 tỷ USD, song PVD vay nợ hơn 1.100 tỷ ngắn hạn và gần 3.100 tỷ ngắn hạn, giảm đáng kể so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu của PVD là hơn 3.030 tỷ thì lợi nhuận chưa phân phối hơn 3.800 tỷ, thặng dư vốn cổ phần hơn 2.400 tỷ.

Nguồn NDH

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật