Hủy
Doanh Nghiệp

PVF lãi hợp nhất 6 tháng trên 200 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ

Thứ Năm | 16/08/2012 05:50

Tuy nhiên, phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 37% xuống 163 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận riêng quý II là 2,2 tỷ đồng.
 
Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam PVF công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý II/2012.

Quý II, ngoại trừ hoạt động khác có tăng trưởng 46% lợi nhuận, đạt 775 tỷ đồng, các khoản mục khác của PVF đều có kết quả không bằng cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần chuyển từ lãi 22 tỷ đồng sang lỗ 384 tỷ đồng.

Nhờ chi phí hoạt động giảm hơn 60%, từ 500 tỷ đồng xuống dưới 200 tỷ đồng nên PVF vẫn có lãi trước dự phòng rủi ro tín dụng 78 tỷ đồng, lớn gấp 2,5 lần cùng kỳ.

Do kỳ này PVF phải trích lập dự phòng 41 tỷ đồng trong khi năm trước được hoàn nhập gần 13 tỷ đồng nên chênh lệch lợi nhuận trước thuế không đáng kể. Do kỳ này được hoãn lại thuế thu nhập doanh nghiệp nên lợi nhuận sau thuế tăng lên 38,5 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kỳ.

Phần lợi ích của cổ đông thiểu số chiếm 94% lợi nhuận sau thuế nên phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 2,2 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, thu nhập lãi thuần của PVF âm 677 tỷ đồng. Công ty có khoản lợi nhuận khác 1.568 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Trừ đi các chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế của công ty là 202 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 163 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là 272 đồng.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý II/2012 của PVF
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới