Hủy
Doanh nghiệp

PVF xin ý kiến tăng vốn thêm 3.000 tỷ đồng

Thứ Hai | 23/04/2012 18:00

Tỷ lệ sở hữu của PVN sẽ giảm từ 78% còn 52%, Morgan Stanley giảm từ 10% còn 7%. Các cổ đông khác tăng từ 12% lên 41%.
Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam, mã PVF, thông báo tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

Tại tờ trình Bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động PVF, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông bổ sung thêm nội dung: "Ủy thác cho vay và các hoạt động ủy thác khác trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng" trong giấy phép của công ty. Đồng thời, HĐQT xin cổ đông ủy quyền cho PVF hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan.

Tại tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ, PVF công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 6.000 tỷ đồng lên 9.000 tỷ đồng. Việc tăng vốn dự kiến thực hiện thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi của công ty. Tổng khối lượng phát hành theo mệnh giá là 3.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến là quý II và III năm 2012.

Đáng chú ý là sau khi tăng vốn, tỷ lệ sở hữu của PVN sẽ giảm từ 78% còn 52%, của Morgan Stanley sẽ giảm từ 10% còn 7% còn của các cổ đông khác tăng mạnh từ 12% lên 41%.

jád

Vốn điều lệ tăng thêm sẽ bổ sung vốn kinh doanh, được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của công ty gồm hoạt động tín dụng, dự kiến 1.700 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư dự kiến 900 tỷ đồng. Đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, dịch vụ mới: dự kiến 400 tỷ đồng.

Nguồn CafeF

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật