Hủy
Doanh nghiệp

PVI có hơn 4.300 tỷ đồng tiền và tương đương tiền vào cuối quý III/2012

Thứ Ba | 13/11/2012 08:44

Quý III/2012, PVI đạt doanh thu 1.260 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 82,7 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước.
Công ty cổ phần PVI ).PVI) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2012 đã được soát xét.

Quý III/2012, PVI có doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.020 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần đạt 1.260 tỷ đồng, tăng 4,1%.

Doanh thu tài chính của PVI trong kỳ tăng 20% chủ yếu do tăng lãi tiền gửi, lãi cho vay và doanh thu tài chính khác. Chi phí tài chính tăng gấp 2 lần cùng kỳ do PVI trích lập dự phòng giảm giá đầu tư.

Công ty đạt 82,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 32% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, PVI đạt doanh thu thuần 4.202 tỷ đồng, tăng 10%. Lợi nhuận sau thuế 317 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh quý III/2012 của PVI
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: PVI
Nguồn: PVI

Tại ngày 30/9, PVI có hơn 4.341 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng hơn 3.655 tỷ đồng so với đầu năm. Cùng với đó, các khoảng đầu tư ngắn hạn của PVI giảm 1.679 tỷ đồng so với đầu năm; trong đó giảm tiền gửi kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng 1.383 tỷ đồng và giảm hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết 197 tỷ đồng.

PVI nợ tập đoàn Dầu khí hơn 1.000 tỷ đồng bao gồm cổ tức, lãi và vốn ủy thác phải trả theo hợp đồng ủy thác đầu tư. Thời hạn trả khoản nợ này là 31/12/2012.

Ngoài ra, ngày 20/4/2012, PVI đã phát hành gần 21,3 triệu cổ phiếu (tương đương 9,09% vốn điều lệ) cho HDI Gerling Industrie Versicherung AG, thu về số tiền 212,95 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng từ 2.129 tỷ đồng lên 2.342 tỷ đồng. Do tăng vốn chủ sở hữu nên lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của PVI trong quý III giảm với tỷ lệ lớn hơn lợi nhuận sau thuế.

Nguồn Khampha/PVI

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật