Hủy
Doanh Nghiệp

PVI giải thể CTCP thương mại và truyền thông Năng lượng mới

Thứ Ba | 21/08/2012 13:35

Ngoài ra, công ty điều chỉnh giảm kế hoạch doanh thu hoạt động tài chính 210,4 tỷ đồng, và giảm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 252,6 tỷ đồng.
 
Công ty cổ phần PVI (mã PVI) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17/8.

Theo đó, PVI không nhận chuyển nhượng cổ phần công ty PVFC Capital và PV2 từ PVFC. Ngoài ra, PVI thống nhất chủ trương giải thể Công ty cổ phần (CTCP) thương mại và truyền thông Năng lượng mới và hoàn tất việc thành lập Công ty quản lý Quỹ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng của PVI, PVI đầu tư gần 47 tỷ đồng ( tương đương với 74,4% vốn điều lệ) vào CTCP Thương mại và Truyền thông Năng lượng mới ( trước đây là CTCP Truyền thông Dầu khí Việt Nam).

Ngoài công ty trên, Hội đồng quản trị PVI quyết định không nắm giữ quyền kiểm soát trong dài hạn tại CTCP Du lịch Dầu khí Sapa (PVI nắm giữ 74,5% vốn điều lệ, tương đương 79 tỷ đồng) và CTCP Bệnh viện Dầu khí Việt Nam (PVI nắm giữ 60% vốn điều lệ, tương đương  30 tỷ đồng) . Do đó, trong báo cáo tài chính, PVI xếp các khoản đầu tư này là đầu tư vào công ty liên kết thay vì công ty con.

Ngoài ra, PVI điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012. Cụ thể, điều chỉnh giảm kế hoạch doanh thu hoạt động tài chính 210,4 tỷ đồng (giảm từ 863,3 tỷ đồng xuống 652,87 tỷ đồng). Giảm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 252,64 tỷ đồng, còn 515,6 tỷ đồng; và giảm chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 189,5 tỷ đồng, còn 576,2 tỷ đồng.


Nguồn: PVI
Nguồn: PVI

PVI cũng điều chỉnh giảm chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ PVI  193,38 tỷ đồng, xuống 564,62 tỷ đồng.

PVI điều chỉnh kế hoạch kinh doanh công ty mẹ
Nguồn: PVI
Nguồn: PVI

6 tháng đầu năm 2012, PVI lãi hợp nhất 235 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước, và hoàn thành gần 61% kế hoạch lợi nhuận đã điều chỉnh.

Hội đồng quản trị PVI cũng thông qua kế hoạch bổ sung thêm 2 thành viên vào Hội đồng quản trị và thêm 1 thành viên vào Ban Kiểm soát. Hiện tại, Hội đồng quản trị PVI có 5 thành viên với ông Nguyễn Anh Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát PVI có 3 thành viên với bà Hà Lan là trưởng Ban kiểm soát.

Nguồn Khampha/PVI

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật