Hủy
Doanh nghiệp

PVS lãi ròng quý III đạt 368 tỷ đồng, giảm 24%

Thứ Tư | 05/11/2014 15:26

Lãi cổ đông công ty mẹ lũy kế 9 tháng đạt 1.168 tỷ đồng, tăng 14%. Công ty đã vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế vào quý II và sau 9 tháng, vượt 43%.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã.PVS) công bố kết quả kinh doanh quý III/2014 với doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm mạnh.

Doanh thuần quý này đạt gần 9.526 tỷ đồng, tăng 24%. Giá vốn tăng 31% khiến lợi nhuận gộp giảm tới 39%, còn gần 432 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 9,3% xuống 4,5%.

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý tăng, lợi nhuận khác giảm  khiến lợi nhuận sau thuế quý này chỉ còn 301 tỷ đồng, giảm 40%.

Nhờ được hoàn nhập 67 tỷ đồng lợi ích của cổ đông thiểu số, lợi nhuận dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 368 tỷ đồng, giảm 24%.

PVS cho biết lợi nhuận giảm là do trong quý III/2014, một số tàu đang trong thời gian bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ theo quy định và Công ty đã thực hiện phân bổ chi phí bảo dưỡng, sửa chữa phát sinh tương ứng vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Kết quả kinh doanh dịch vụ khảo sát địa chấn 2D, 3D giảm do số ngày thực hiện dịch vụ của các tàu khảo sát địa chấn 2D. 3D giảm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PVS đạt 22.923 tỷ đồng doanh thu, tăng 18,8% và bằng 91% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.185 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ và vượt 43% kế hoạch năm. PVS đã vượt kế hoạch năm ngay từ quý II/2014.

Lãi cổ đông công ty mẹ là 1.168 tỷ đồng, EPS đạt 2.614 đồng.

Đơn vị: tỷ đồng
Đơn vị: tỷ đồng

Tổng tài sản của PVS tới 30/9/2014 là 17.505 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Trong đó, tăng mạnh nhất là tiền và các khoảng tương đương tiền với 8.241 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 2.352 tỷ đồng.

Nguồn DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật