Hủy
Doanh Nghiệp

PVT lãi hợp nhất quý II tăng vọt so với cùng kỳ nhờ thanh lý tàu dầu thô

Thứ Năm | 09/08/2012 10:37

Lợi nhuận khác của công ty trong quý II là 150 tỷ đồng giúp công ty thoát lỗ. Lợi nhuận sau thuế là 12 tỷ đồng.
 
Tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí PVT công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2012.

Quý II, doanh thu thuần giảm nhẹ so với cùng kỳ trong khi giá vốn tăng khiến lợi nhuận gộp bằng một nửa cùng kỳ, đạt 42 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động thương mại của PVT tăng gấp đôi nhưng doanh thu từ dịch vụ vận tải giảm 30%.

Ngoài ra, doanh thu tài chính giảm trong khi chi phí tài chính tăng khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của PVT âm gần 130 tỷ đồng trong khi cùng kỳ là âm 15 tỷ đồng. Chi phí tài chính của PVT phần lớn là lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện, đạt 115 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước khoản này không phát sinh.

Nhờ có lợi nhuận từ hoạt động khác lớn đột biến, đạt 150 tỷ đồng nên PVT thoát lỗ và có 25 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; 12 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. PVT cho biết, hoạt động khác của công ty là việc thanh lý tài sản cố định tàu dầu thô.

Ngoài ra, lợi nhuận cổ đông thiểu số âm 36 tỷ đồng nên phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng lên 48 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần PVT đạt 2.168 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính lớn nhưng nhờ có lợi nhuận khác nên PVT 6 tháng đầu năm vẫn có lãi. Phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 89 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý II/2012 cuaru PVT
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới