Hủy
Doanh nghiệp

PVTrans: Kiểm toán lưu ý cách ghi nhận chi phí sửa chữa hơn 36 tỷ đồng

Thứ Ba | 18/03/2014 06:57

Nếu ghi nhận chi phí như trước, lợi nhuận trước thuế năm 2013 của PVT có thể tăng thêm 36 tỷ đồng.
Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans - PVT) công bố báo cáo kiểm toán năm 2013 của riêng công ty mẹ.

Kết quả kinh doanh của PVT nhìn chung không thay đổi nhiều so với báo cáo công ty tự lập. Công ty mẹ PVT lãi ròng 199,3 tỷ đồng (trước kiểm toán 199,9 tỷ đồng), bằng 3,8 lần kết quả năm 2012.

Tuy nhiên, báo cáo kiểm toán lưu ý người đọc đến thuyết minh số 16, trong đó trình bày sự thay đổi từ phân bổ chi phí thực tế phát sinh sang trích trước chi phí của Ban Tổng giám đốc liên quan đến việc ghi nhận chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định. Kiểm toán cho rằng, nếu việc ghi nhận chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định được tiếp tục sử dụng như trước đây, chi phí giá vốn trong năm 2013 và số dư chi phí phải trả tại 31/12/2013 sẽ giảm số tiền 36 tỷ đồng, LNTT năm 2013 vì vậy sẽ tăng lên tương ứng. Khoảng cách lợi nhuận giữa năm 2012 và 2013 sẽ còn cách xa hơn nữa.

PVTrans: Kiểm toán lưu ý cách ghi nhận chi phí sửa chữa hơn 36 tỷ đồng (1)

Quan sát chi tiết khoản mục Chi phí phải trả, có thể thấy có 3 tiểu mục là Chi phí sửa chữa lớn tàu Hercules, Chi phí đóng tàu Mercury và Chi phí sửa chữa tài Kamari là hoàn toàn mới mẻ so với năm 2012. Trong đó, khoản mục đầu tiên nằm trong nội dung mà kiểm toán báo cáo tài chính lưu ý.

Đối với khoản mục sửa chữa lớn tàu Hercules 36 tỷ đồng, PVT cho biết từ 1/1/2013, Ban tổng giám đốc công ty đã thay đổi việc ghi nhận chi phí sửa chữa lớn định kỳ của tài sản cố định vào giá vốn từ phân bổ chi phí thực tế phát sinh sang trích trước chi phí.

Về phía PVTrans, công ty cho rằng việc thay đổi phân bổ chi phí nói trên, cụ thể là việc tổ chức triển khai sửa chữa đội tàu của PVTrans là đúng quy định, và đảm bảo nguồn cho công tác sửa chữa lớn định kỳ, đồng thời ổn định tình hình tài chính và tránh biến động vào giá thành cho các năm tiếp theo.

Nguồn CafeF

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật