Hủy
Doanh nghiệp

PVX năm 2011 lỗ hay lãi?

Chủ Nhật | 24/02/2013 14:53

Dù báo cáo tài chính hợp nhất 2011 được Deloite kiểm toán có lãi ròng cổ đông công ty mẹ là 196 tỷ đồng nhưng tại báo cáo 2012 lại lỗ ròng.
Sau khi công bố lỗ khủng 1.222 tỷ đồng trên báo cáo tài chính riêng công ty mẹ, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ( PVX) tiếp tục báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV và cả năm 2012 với mức lỗ lớn hơn.

Riêng quý 4, PVX lỗ 669 tỷ đồng trong đó phần lỗ của cổ đông công ty mẹ là 605 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 178 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2012, mức lỗ sau thuế lên 1.520 tỷ đồng trong đó phần lỗ của cổ đông công ty mẹ là 1.088 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 19 tỷ.

Sự sụt giảm doanh thu thuần xảy ra khá mạnh ở cả quý IV và cả năm với mức giảm lần lượt là 32% và 47% còn 4.905 tỷ đồng năm 2012 trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức cao là một trong những nguyên nhân kéo kết quả kinh doanh của PVX xuống mức lỗ khủng.

Một điểm cần nói thêm là báo cáo tài chính những năm gần đây của PVX khiến nhà đầu tư khá bất an không chỉ ở kết quả kinh doanh giảm sút mà còn ở vấn đề sau kiểm toán thường phát sinh chênh lệch khá lớn.

Đáng chú ý là dòng tiền của công ty đã cải thiện đáng kể. Đây có thể là kết quả của quá trình thoái vốn một số khoản đầu tư trong kỳ. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương 1.650 tỷ đồng đã kéo dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ lên 2.435 tỷ đồng.

Trong kỳ, công ty đã tăng đầu tư vào công ty con hơn 210 tỷ đồng nhưng giảm hơn 325 tỷ đồng đầu tư vào liên kết, liên doanh. Tổng cộng khoản mục đầu tư tài chính dài hạn giảm hơn 600 tỷ đồng so với đầu năm, còn 1.279 tỷ đồng.

Chúng tôi cũng cần lưu ý thêm nhà đầu tư về KQKD năm 2011. Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 được kiểm toán bởi Deloite và theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 tổ chức ngày 25/5/2012 thì công ty có khoản lợi nhuận sau thuế 299,4 tỷ đồng trong đó phần lãi ròng thuộc cổ đông công ty mẹ là 195,97 tỷ đồng. Công ty không hề nộp báo cáo tài chính kiểm toán nào khác của năm 2011 lên HNX kể từ Nghị quyết ĐHCĐ.

Tuy nhiên, trong bản báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012, số liệu lợi nhuận sau thuế năm 2011 sau KTNN còn hơn 97 tỷ đồng trong đó cổ đông công ty mẹ lỗ 19 tỷ đồng.

Số liệu lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất 2011 được kiểm toán bởi Deloite
Số liệu lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất 2011 được kiểm toán bởi Deloite

Số liệu trên Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2012 ngày 25/5/2012
Số liệu trên Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2012 ngày 25/5/2012

Số liệu tham chiếu lợi  nhuận sau thuế năm 2011 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012
Số liệu tham chiếu lợi nhuận sau thuế năm 2011 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012

Nguồn CafeF

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật