Hủy
Doanh nghiệp

PXT lỗ gần 144 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm 2014

Thứ Bảy | 18/10/2014 00:05

Riêng quý III/2014, Công ty lỗ hơn 20 tỷ đồng do bán hàng dưới giá vốn.
Công ty cổ phần Xây lắp đường ống bể chức Dầu khí (mã.PXT) công bố báo cáo tài chính quý III/2014.

Trong quý này, doanh thu của Công ty giảm tới gần 76% xuống 24 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cao hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp âm gần 9,5 tỷ đồng.

Cộng với khoản chi phí tài chính 2,56 tỷ đồng, chi phí quản lý 8,3 tỷ đồng, Công ty lỗ gần 20,4 tỷ đồng sau thuế trong quý III/2014.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 117 tỷ đồng, giảm 58%. Lợi nhuận sau thuế là âm 143,6 tỷ đồng.

Cổ đông lớn nhất của PXT là Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (mã.PVX) với tỷ lệ sở hữu 51%. Với việc PXT là công ty con, PVX sẽ hợp nhất số liệu kinh doanh PXT vào báo cáo tài chính hợp nhất.

Đơn vị: Tỷ đồng
Đơn vị: Tỷ đồng

Tiền mặt của PXT tới cuối quý III/2014 chỉ còn hơn 1 tỷ đồng. Tổng nợ của Công ty là 295 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là phải trả người bán (103 tỷ đồng). Vay và nợ ngắn hạn là hơn 41 tỷ đồng trong khi vay và nợ dài hạn gần 5 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2014, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 178,70 tỷ đồng. Với khoản lỗ này, vốn chủ sở hữu chỉ còn 35 tỷ đồng dù vốn điều lệ ban đầu là 200 tỷ đồng.

Trước đó, kiếm toán Deloitte trong báo cáo soát xét bán niên 6 tháng đầu năm 2014 lưu ý, những ý kiến ngoại trừ và lưu ý có thể dẫn đến Công ty bị lỗ lũy kế thực tế cao hơn con số ghi nhận tại thời điểm đó là 158 tỷ đồng, thậm chí vượt vốn điều lệ.

Cổ phiếu PXT bị đưa vào diện cảnh báo từ tháng 4/2014 do đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ có ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh, làm lợi nhuận sau thuế năm 2012 chuyển từ lãi thành lỗ, đồng thời công ty kiểm toán lưu ý đến khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Dù vậy, cổ phiếu PXT có chuỗi tăng trần liên tục cuối tháng 8 đầu tháng 9 từ 3.300 đồng lên 7.400 đồng/cổ phiếu.

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật