Hủy
Doanh Nghiệp

Quý đầu niên độ tài chính, BHS lãi hơn 16 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm 18%

Thứ Hai | 10/11/2014 10:21

Lợi nhuận sau thuế quý này đạt 16,3 tỷ đồng, tăng 148 lần so với cùng kỳ năm trước. EPS tương ứng đạt 259 đồng/cổ phiếu.
 

Vừa qua, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa BHS thay đổi niên độ tài chính mới bắt đầu từ ngày 1/7 và kết thúc vào ngày 30/6 của năm liền kề.

Quý đầu tiên của niên độ tài chính này (1/7 - 30/9/2014), BHS đạt doanh thu hơn 557 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán theo đó cũng giảm 41% khiến lợi nhuận gộp tăng 57%, đạt gần 71 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính quý này giảm 21%, cùng với đó chi phí bán hàng và chi phí tài chính đều giảm, nhưng chi phí quản lý tăng tới 95% so với cùng kỳ năm trước và gấp hơn 2 lần doanh thu tài chính.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 95% là do trước đây nhà máy đường Biên Hòa Tây Ninh và nhà máy đường Biên Hòa Trị An được xem là hai bộ phận sản xuất của công ty nên tất cả các chi phí phát sinh tại 2 nhà máy này được hạch toán vào chi phí sản xuất. Từ năm 2014, công ty điều chỉnh chi phí liên quan đến công tác quản lý tại hai nhà máy sang chi phí quản lý doanh nghiệp.

Lợi nhuận sau thuế quý này đạt 16,3 tỷ đồng, tăng 148 lần so với cùng kỳ năm trước. EPS tương ứng đạt 259 đồng/cổ phiếu.

Trong kỳ, Công ty trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán là 2 tỷ đồng, nhận cổ tức đầu tư cổ phiếu 0,2 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái, công ty lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán SEC là 551,75 tỷ đồng, hoàn nhập dự phòng chứng khoán NHS là 240,55 tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ kế toán là 685 tỷ đồng, giảm 18% so với số đầu kỳ.

Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/BHS). Đpn vị: Tỷ đồng
Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/BHS). Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới