Hủy
Doanh Nghiệp

REE không phải chào mua công khai 23% vốn TMP từ ENV Finance

Thứ Năm | 30/05/2013 11:49

Cổ đông Thủy điện Thác Mơ cũng thông qua mức cổ tức 2012 ở mức 15% và kế hoạch lợi nhuận 2013 giảm gần 1/2 so với năm trước.
 

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ, mã TMP, công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông tổ tức ngày 28/5 vừa qua.

Cổ đông thông qua cho phép Công ty cổ phần cơ điện lạnh, mã REE, được nhận chuyển nhượng 16.109.210 cổ phiếu TMP từ Công ty tài chính cổ phần điện lực - EVN Finance mà không phải chào mua công khai.

Theo Báo cáo thường niên 2012 cũng như Báo cáo tài chính quý I của REE, hiện công ty này đang sở hữu 35,48% cổ phần Thủy điện Thác mơ, tương đương giá trị đầu tư là 331 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo báo thường niên năm 2012 của TMP, EVN-Finance sở hữu 23% vốn của TMP, tương đương 16.109.210 cổ phiếu, trong khi REE chỉ sở hữu 12,46%.

Báo cáo thường niên 2012 của TMP (trái) và Báo cáo thường nicuar2012 của REE (phải)

Báo cáo thường niên 2012 của TMP (trái) và Báo cáo thường năm 2012 của REE (phải)

Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2013 với chỉ tiêu doanh thu 402 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 77,66 tỷ đồng. Kế hoạch này thấp hơn rất nhiều so với thực hiện năm 2012 lần lượt là 496,41 tỷ và 142,82 tỷ đồng.

Tại Đại hội, cổ tức năm 2012 được thông qua ở mức 15%, tương đương 105 tỷ đồng.
Cổ đông cũng thông qua thành phần Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và lựa chọn công ty kiểm toán.

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật