Hủy
Doanh nghiệp

RHC, VBH, WCS có lãi trong quý III/2012

Thứ Sáu | 19/10/2012 10:42

Trong quý III/2012, công ty mẹ RHC đạt lợi nhuận sau thuế 6,7 tỷ đồng, VBH đạt lợi nhuận gần 900 triệu đồng và WCS đạt lợi nhuận 6,5 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Thủy điện Ry Ninh II (.RHC) công bố báo cáo tài chính quý III/2012 của công ty mẹ.

Theo đó,quý III/2012, công ty mẹ RHC đạt doanh thu 20 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 6,7 tỷ đồng, tăng 25%.

Theo RHC, quý III/2012, lượng mưa lớn, lượng nước về hồ tương đối nhiều và ổn định hơn, nên sản lượng điện của RHC tăng. Doanh thu và lợi nhuận của công ty tăng so với quý III/2011.

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt doanh thu 35,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 8,7 tỷ đồng.


Nguồn: HNX
Nguồn: HNX

Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa (.VBH) công bố báo cáo tài chính quý III/2012.

Theo đó, doanh thu quý III/2012 của VBH đạt gần 26 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 0,88 tỷ đồng, giảm 16,7% so với cùng kỳ năm trước.

VBH giải trình lợi nhuận giảm do các chi phí đầu vào như vật tư, xăng dầu, bảo hiểm xã hội tăng, đặc biệt tiền thuê đất năm 2012 tăng 2,55 lần so tiền thuê đất năm 2011.

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt doanh thu 75,9 tỷ đồng, tăng 2,1%. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,7 tỷ đồng, giảm 18,9%.


Nguồn: HNX
Nguồn: HNX
Công ty cổ phần Bến xe miền Tây (.WCS) công bố báo cáo tài chính quý III/2012.

Theo đó, doanh thu quý III/2012 của WCS đạt 17,6 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 6,5 tỷ đồng, tăng 38,6%. WCS giải thích doanh thu quý III tăng do giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô tăng.

Lũy kế 9 tháng, WCS đạt doanh thu gần 53 tỷ đồng, tăng 52,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 14,15 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 8.001 đồng/cổ phiếu.


Nguồn: HNX
Nguồn: HNX

Nguồn Khampha/HNX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật