Hủy
Doanh Nghiệp

RIC lãi 7,4 tỷ đồng quý II/2012, giảm 55% so với cùng kỳ

Thứ Năm | 26/07/2012 10:34

Quý II/2012, RIC đạt 59 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 20% so với cùng kỳ 2011.
 
Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia ( RIC) công bố báo cáo tài chính quý II/2012.

Quý II/2012, RIC đạt 59 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 20% so với cùng kỳ 2011 chủ yếu đến từ kinh doanh biệt thự và công viên. Lợi nhuận sau thuế đạt 7,4 tỷ đồng, giảm 55% so với quý II/2011.

Lợi nhuận gộp quý này là 32,3 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ 2011. Doanh thu tài chính quý này đạt 562 triệu đồng, giảm 96% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính quý này đạt 4,1 tỷ đồng, giảm 20% so với quý II/2011. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng lần lượt 57,4% và 31% so với cùng kỳ 2011.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, RIC đạt 100,2 tỷ đồng doanh thu, tăng 19,6% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 7,6 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm trước.

RIC giải trình nguyên nhân doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm là do doanh thu từ hoạt động tài chính giảm mạnh và công ty trích lập quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc, các khoản phải thu khó đòi. Ngoài ra, do giá cả các chi phí đầu vào đều tăng và do công ty tăng lương cho cán bộ công nhân viên.

Kết quả kinh doanh quý II/2012 của RIC
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật