Hủy
Doanh nghiệp

SAM lãi 9 tháng hơn 32 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ

Thứ Ba | 11/11/2014 17:15

Công ty lãi quý III/2014 hơn 6 tỷ đồng, giảm 66% so chênh lệch khoản lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết và lãi tiền gửi ngân hàng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (mã.SAM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2014 và 9 tháng đầu năm.

Doanh thu quý III/2014 đạt 294 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi giá vốn hàng bán tăng 32% thì lợi nhuận gộp giảm 6%, đạt hơn 31 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính quý này giảm mạnh, giảm hơn 45%, chỉ đạt 5,5 tỷ đồng. Nguyên do trong kỳ, lãi tiền gửi, tiền cho vay giảm 4 lần, chỉ đạt 1,3 tỷ đồng vào cuối kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 6 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm trước. Công ty giải trình khoản chênh lệch này là do cùng kỳ năm trước, công ty có khoản lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết và lãi tiền gửi ngân hàng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 1.144 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 32 tỷ đồng, giảm 60%. EPS tương ứng đạt 253 đồng.

SAM không còn khoản đầu tư dài hạn vào Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã.QCG), trong khi đầu kỳ, giá trị đầu tư ghi nhận trên báo cáo tài chính là 21,75 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 35,5 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 1.308 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/SAM). Đơn vị: Tỷ đồng
Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/SAM). Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật