Hủy
Doanh Nghiệp

SAM lãi hợp nhất 100 tỷ đồng quý II/2012

Thứ Năm | 16/08/2012 16:11

Lợi nhuận lũy kế 6 tháng đạt 138 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 110 tỷ đồng.
 
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sacom SAM công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2012.

Quý II, doanh thu thuần của SAM gấp 2,5 lần cùng kỳ, đạt 420 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng tăng nhưng mức tăng thấp hơn. Vì vậy, lợi nhuận gộp tăng mạnh so với cùng kỳ, đạt 141 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm nhưng SAM được hoàn nhập 7,1 tỷ đồng dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn. Cùng kỳ năm trước, công ty phải trích lập dự phòng gần 90 tỷ đồng. Vì vậy, chi phí tài chính kỳ này là âm 2,5 tỷ đồng còn quý II/2011 là 92 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của công ty là 127 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 100 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận gộp đạt 159 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế là 165 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 138 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của SAM là 10,4 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền là 57 tỷ đồng, giảm 45% so với cuối năm 2011.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý II/2012 của SAM
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: SAM
Nguồn: SAM

Nguồn Khampha/SAM

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật