Hủy
Doanh nghiệp

SBS giải trình lãi trong quý II/2012 nhờ hoàn nhập dự phòng

Thứ Tư | 03/10/2012 18:13

Trong quý II/2012, SBS hoàn nhập dự phòng tài chính 816 tỷ đồng và tăng dự phòng khoản phải thu khó đòi 243 tỷ đồng.
Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã .SBS) giải trình về chênh lệch lợi nhuận trong quý II.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2012, SBS đạt lợi nhuận sau thuế 522,33 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 159,6 tỷ đồng. Chênh lệch lợi nhuận của SBS là do công ty kiểm toán đã thực hiện điều chỉnh các khoản đầu tư, dự phòng giảm giá,... chưa chính xác vào năm 2011. Kiểm toán đã có bút toán điều chỉnh làm tăng giá trị dự phòng cho năm tài chính 2011.
Đơn vị: Việt Nam đồng

Nguồn: SBS
Nguồn: SBS

Việc điều chỉnh đó khiến lỗ lũy kế năm 2011 tăng từ 764 tỷ đồng lên 1.633 tỷ đồng. Trong quý II/2012, SBS hoàn nhập chi phí dự phòng 816 tỷ đồng dẫn đến kết quả kinh doanh quý II/2012 có lãi.

Ngoài ra, do SBS có những thay đổi trong ban lãnh đạo, tái cơ cấu tổ chức nên tình hình kinh doanh chưa tập trung dẫn tới doanh thu chỉ bằng 55% so với cùng kỳ năm trước (147 tỷ đồng và 267,5 tỷ đồng). Chi phí quản lý doanh nghiệp của SBS tăng 3 lần, từ 54 tỷ đồng lên gần 263 tỷ đồng, do công ty tăng dự phòng khoản phải thu khó đòi 243 tỷ đồng.

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật