Hủy
Doanh nghiệp

SBT quý I/2013 lãi 52 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ

Thứ Năm | 25/04/2013 21:08

Doanh thu hoạt động kinh doanh giảm dẫn đến lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 1/2 so với cùng kỳ năm ngoái.
Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh ( SBT) công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2013.

Nhìn chung, các chỉ tiêu trong kỳ báo cáo của SBT đều giảm. Tiêu điểm của kết quả kinh doanh kỳ này là doanh thu thuần quý I/2013 đạt gần 500 tỷ đồng, giảm 21,7% so với cùng kỳ. Tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần đạt gần 430 tỷ đồng, giảm 13,5% so với quý I/2012. Dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 50,5% so với cùng kỳ, đạt 69,32 tỷ đồng.

Trong kỳ, SBT có khoản doanh thu tài chính tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi các chi phí, kết thúc quý I/2013, SBT lãi 52 tỷ đồng lợi nhuận, giảm 45% so với cùng kỳ.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2013 của Bourbon Tây Ninh

ng
Nguồn: HSX, Đơn vị: Tỷ đồng

Trong kỳ khoản mục hàng tồn kho của SBT tăng đột biến lên 985 tỷ đồng (trong đó giá trị thành phẩm là 884 tỷ đồng) so với đầu năm là 340 tỷ đồng.

Nguồn Dân Việt

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật