Hủy
Doanh nghiệp

SD1 sau hợp nhất chuyển từ lãi sang lỗ 1,4 tỷ đồng quý I/2012

Thứ Hai | 21/05/2012 13:35

Trước hợp nhất, công ty mẹ lãi 1,92 tỷ đồng.
Công ty cổ phần sông Đà 1, mã SD1 công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2012.

Doanh thu thuần hợp nhất trong quý I năm nay công ty đạt 44,27 tỷ đồng giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2011. Giá vốn hàng bán 41,36 tỷ đồng chiếm 93% doanh thu thuần, khiến lợi nhuận gộp trong quý giảm 61% xuống 2,91 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 91% xuống 150 triệu đồng do trong quý I năm nay, công ty không có khoản cổ tức, lợi nhuận được chia (quý I/2011 là 1,1 tỷ đồng).

Chi phí tài chính là 2,23 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ, chi phí quản lý giảm 50% xuống 2,75 tỷ đồng. Lợi nhuận kinh doanh quý I lỗ 1,91 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 1,7 tỷ đồng.

Hết quý I, SD1 lỗ hợp nhất 1,39 tỷ đồng. Năm 2012, công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt  337,42 tỷ đồng, lợi nhuận trước thế 13,7 tỷ đồng.

Theo giải trình của công ty, SD1 lỗ hợp hợp nhất 1,39 tỷ đồng do lỗ ở các công ty con. Nguyên nhân là nhiều công trình tạm dừng thi công do khó khăn về tài chính, khiến sản lượng và doanh thu chính trong kỳ tại các công ty con đạt kết quả thấp. Bên cạnh đó lãi suất cho vay và chi phí đầu vào tăng cao, tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của SD1
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HNX
Nguồn: HNX

Nguồn DVT/HNX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật