Hủy
Doanh nghiệp

SEC lãi 6 tháng giảm 37%, tồn kho tăng 3 lần

Chủ Nhật | 17/08/2014 18:26

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 460 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 26 tỷ đồng, giảm lần lượt 13% và 37% so với cùng kỳ năm trước.
Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai (mã .SEC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2014.

Doanh thu thuần quý II đạt gần 261 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán sản phẩm đường tăng 62% so với quý II năm 2013, đạt 173,5 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán theo đó cũng tăng 32%, đạt gần 211 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp tăng 85% so với cùng kỳ năm trước, đạt 50 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính quý này giảm 43%, đạt 2,78 tỷ đồng. Trong khi đó, các loại chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều tăng, chi phí bán hàng tăng mạnh nhất, tăng 74%, đạt 11,32 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý này tăng 118%, đạt 20,34 tỷ đồng. EPS giảm 3%, chỉ đạt 522 đồng/cổ phiếu.

Lợi nhuận tăng mà EPS giảm là do trong tháng 5/2014, công ty phát hành gần 39 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 278,5 tỷ đồng lên 390 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 460 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 26 tỷ đồng, giảm lần lượt 13% và 37% so với cùng kỳ năm trước. EPS tương ứng đạt 672 đồng/cổ phiếu, giảm 72%.

Năm 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu 819,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 29,5 tỷ đồng. Kết thúc 6 tháng đầu năm, công ty hoàn thành 56% kế hoạch doanh thu và 88% kế hoạch lợi nhuận.

Hàng tồn kho hết tháng 6/2014 đạt 170 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với đầu kỳ.

Nửa đầu năm 2014, công ty không dành khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, trong khi số đầu kỳ là 62 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hết kỳ đạt 39 tỷ đồng (tăng 86% so với số đầu kỳ), trên vốn điều lệ 390 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kinh doanh. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Gafin/SEC)
Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh.
Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Gafin/SEC)

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật