Hủy
Doanh Nghiệp

SHB lãi ròng hợp nhất quý I giảm 2%, tăng trưởng tín dụng âm 3,59%

Thứ Sáu | 17/05/2013 07:27

Dù lợi nhuận trước dự phòng giảm 79% so với cùng kỳ, nhưng do SHB hoàn nhập dự phòng hơn 141 tỷ đồng mà lợi nhuận quý I đạt 163 tỷ đồng.
 
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội, mã SHB, thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất với lợi nhuận giảm hơn 27% so với cùng kỳ.

Thu nhập lãi thuần quý này đạt 427,62 tỷ đồng, giảm gần 1/4 so với cùng kỳ năm trước. Lãi dịch vụ giảm hơn 1/2 so với cùng kỳ trong khi lãi kinh doanh ngoại hối gấp gần 5 lần. Hoạt động chứng khoán kinh doanh lỗ 3,4 tỷ đồng và chứng khoán đầu tư lãi hơn 500 triệu đồng. Hoạt động khác thu về hơn 15 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 40 triệu đồng.

Chi phí hoạt động tăng mạnh từ 291,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước lên 455,6 tỷ đồng.

Trong kỳ, SHB hoàn nhập hơn 141 tỷ đồng chi phí dự phòng, trong khi cùng kỳ phải trích lập hơn 68 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý I đạt 163,07 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm là 1.146 tỷ đồng, kết thúc quý I ngân hàng đã hoàn thành 19%.

Nguồn: HNX Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: HNX
Đơn vị: tỷ đồng

Tính đến 31/3, tiền mặt và vàng bạc đá quý của SHB đạt 734,6 tỷ đồng, gấp rưới số đầu năm. Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác giảm 3.346,7 tỷ đồng trong khi cho vay các tổ chức tín dụng khác giảm 7.377,58 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng các khoản cho vay khách hàng là 54.894 tỷ đồng, giảm 3,59% so với đầu năm.

Tiền gửi của khách hàng vào cuối quý I là 78.411,15 tỷ đồng, tăng 812,6 (~1%) so với đầu năm.

Nguồn Dân Việt

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật