Hủy
Doanh nghiệp

SHI hợp nhất lỗ 20,5 tỷ đồng quý III/2012

Thứ Ba | 20/11/2012 09:32

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần tăng 15% nhưng do các loại chi phí tăng cao nên công ty báo lỗ hơn 20 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà .SHI công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2012.

Theo đó, doanh thu thuần và giá vốn hàng bán trong quý III đều cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp SHI đạt 73,5 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng mạnh khiến SHI lỗ 20,5 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, chi phí của SHI tăng mạnh chủ yếu do chi phí cho nhân viên và khoản chi phí khác.

Lũy kế 9 thang, doanh thu thuần SHI tăng 15% lên 1.551 tỷ đồng. Công ty lỗ sau thuế 20,2 tỷ đồng trong đó cổ đông công ty mẹ chịu lỗ 15,2 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, SHI có 720 tỷ đồng vay, nợ ngắn hạn và 205 tỷ đồng vay, nợ dài hạn. Chi phí tài chính 9 tháng của công ty là 94 tỷ đồng.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý III/2012 của SHI
Đơn vị: Tỷ đồng
Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý III/2012 của SHI
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật