Hủy
Doanh Nghiệp

SMC lãi hợp nhất đạt 20 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ

Thứ Năm | 26/07/2012 12:41

Quý II/2012, SMC đạt 2.595,4 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 9,3% so với cùng kỳ 2011.
 
Công ty cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2012.

Quý II/2012, SMC đạt 2.595,4 tỷ đồng doanh thu, tăng 9,3% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế đạt 20,2 tỷ đồng, tăng 11,7% so với quý II/2011 chủ yếu do chi phí tài chính quý này giảm mạnh.

Lợi nhuận gộp quý này là 68,2 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ 2011 do giá vốn hàng bán tăng 10,2%. Doanh thu tài chính quý này đạt 11,3 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính và chi phí bán hàng giảm lần lượt 42% và 2% so với cùng kỳ 2011. Chi phí quản lý quý này đạt 18,5 tỷ đồng, tăng 36% so với quý II/2011.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, SMC đạt 4.483,2 tỷ đồng doanh thu, tương đương so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 33,5 tỷ đồng, giảm 32,2% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do giá vốn hàng bán tăng mạnh làm lợi nhuận gộp giảm.

Kết quả kinh doanh quý hợp nhất II/2012 của SMC
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: SMC
Nguồn: SMC

Nguồn Khampha/SMC

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới