Hủy
Doanh nghiệp

SRC lãi 9 tháng gần 60 tỷ đồng, tăng 16%

Thứ Ba | 28/10/2014 21:25

Kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh thu công ty hoàn thành 71% và lợi nhuận trước thuế vượt 7% kế hoạch năm 2014.
Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (mã .SRC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III và 9 tháng đầu năm 2014.

Doanh thu quý III/2014 đạt 260 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán chỉ giảm 2%, trong khi lợi nhuận gộp lại tăng 24%, đạt gần 55 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính quý này chỉ đạt 0,25 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính giảm 32% nhưng chi phí bán hàng tại tăng 10%, đạt hơn 9 tỷ đồng, cao hơn nhiều lần so với doanh thu tài chính.

Quý III/2014, lợi nhuận sau thuế đạt 22,58 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu gần 739 tỷ đồng, ở mức tương đương với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận lũy kế đạt 59,58 tỷ đồng, tăng 16%.

Năm 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.037 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 71 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh thu hoàn thành 71% và lợi nhuận trước thuế vượt 7% kế hoạch năm.

Tính đến cuối kỳ, tổng tài sản đạt 529 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn đạt 419 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 70%, đạt 122 tỷ đồng. Nợ phải trả là 216,4 tỷ đồng, chiếm hơn 40% nguồn vốn, chủ yếu là vay và nợ ngắn hạn 105.3 tỷ đồng, giảm 21% so với đầu năm.

Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/SRC). Đơn vị: Tỷ đồng
Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/SRC). Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật