Hủy
Doanh Nghiệp

TAC lãi 25 tỷ đồng sau 6 tháng, tăng 79% so với cùng kỳ

Thứ Năm | 26/07/2012 16:16

Quý II/2012, TAC đạt 959,2 tỷ đồng doanh thu và 9,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
 
Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An ( TAC) công bố báo cáo tài chính quý II/2012.

Quý II/2012, TAC đạt 959,2 tỷ đồng doanh thu, giảm 11,4% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế đạt 9,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với lỗ 1,8 tỷ đồng trong quý II/2011. Trong kỳ, công ty giảm 9 tỷ đồng chi phí tài chính chủ yếu do giảm chi phí lãi vay.

Lợi nhuận gộp quý này là 74,6 tỷ đồng, tăng 28,3% so với cùng kỳ 2011 do giá vốn hàng bán giảm. Doanh thu tài chính quý này đạt 1,2 tỷ đồng, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính quý này đạt 3,3 tỷ đồng, giảm 73% so với quý II/2011. Chi phí quản lý và chi phí bán hàng tăng lần lượt 14% và 17% so với cùng kỳ 2011.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, TAC đạt 1.928,6 tỷ đồng doanh thu, giảm 10,7% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 25,2 tỷ đồng, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước do chi phí đầu vào giảm, tỷ giá USD/VND ổn định và lãi suất vay ngân hàng giảm nên chi phí tài chính giảm.

Kết quả kinh doanh quý II/2012 của TAC
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật