Hủy
Doanh nghiệp

Tập đoàn Bảo Việt bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

Thứ Tư | 25/06/2014 18:18

Ông Nguyễn Quang Phi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 25/6/2014
Ngày 25/6/2014, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, làm thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Quang Phi được tính từ ngày được bổ nhiệm cho đến ngày hết nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nêu trên sẽ được xin ý kiến chấp thuận của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và quy định hiện hành của pháp luật.

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi - thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt với nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày 25/6/2014.

Ông Nguyễn Quang Phi tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và có kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực bảo hiểm. Ông Nguyễn Quang Phi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt từ tháng 3/2011.

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cũng đã ra quyết định về việc ông Dương Đức Chuyển - thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Khối Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt - được thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt. Ông Dương Đức Chuyển sẽ tiếp tục tham gia công tác quản trị, điều hành tại Tập đoàn Bảo Việt với tư cách là thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Khối Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt.

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật