Hủy
Doanh nghiệp

Tập đoàn Bảo Việt lãi gần 1.200 tỷ đồng, vượt 4,1% kế hoạch

Thứ Ba | 19/01/2016 09:44

Năm 2015, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn ước đạt 20.807 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch.

Tin từ Tập đoàn Bảo Việt (mã .BVH) cho biết năm 2015, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn ước đạt 20.807 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch và tăng trưởng 9,2% so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 1.187 tỷ đồng, vượt 4,1% kế hoạch.

Riêng công ty mẹ cũng hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận với lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.002 tỷ đồng, bằng 102,2% kế hoạch năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của công ty mẹ ước đạt 14,7%.

Doanh thu phí bảo hiểm từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 6.471 tỷ đồng tăng trưởng 5,9%, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 5.881 tỷ đồng, tăng trưởng 4%.

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt doanh thu phí bảo hiểm 10.100 tỷ đồng, tăng trưởng 26,9%. Trong đó, doanh thu khai thác mới đạt 2.309 tỷ đồng, tăng trưởng 23,2% so với cùng kỳ 2014.

Lĩnh vực chứng khoán đạt doanh thu 291 tỷ đồng và đạt lợi nhuận sau thuế 117 tỷ đồng.

Lĩnh vực quản lý quỹ có tổng doanh thu đạt 58 tỷ đồng, tăng trưởng 12,1%. Tại thời điểm 31/12/2015, tổng tài sản quản lý của Quản lý Quỹ Bảo Việt tăng 50% so với thời điểm 31/12/2014, đạt 31.008 tỷ đồng.

Trường Văn

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật