Hủy
Doanh nghiệp

TDC hoạt động kinh doanh chính giảm mạnh khiến lãi quý I chỉ còn 1 tỷ đồng

Thứ Tư | 02/05/2012 05:54

Lợi nhuận gộp chỉ bằng 40% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế chỉ bằng 5%.
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, mã TDC, công bố kết quả kinh doanh quý I/2012.

Doanh thu thuần của công ty giảm gần 28 tỷ đồng trong quý I, tương ứng 13,4%, xuống 180 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn hàng bán chỉ giảm hơn 3%, xuống 165 tỷ đồng. Điều đó khiến lợi nhuận gộp chỉ bằng 40% so với cùng kỳ năm trước, giảm 22 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu quý I của TDC có nhiều thay đổi. Doanh thu bán thành phẩm giảm 33% xuống 51 tỷ đồng. Doanh thu kinh doanh vật liệu xây dựng giảm 25% xuống 101 tỷ đồng. Doanh thu xây dựng dự án và doanh thu hàng hóa bất động sản đạt lần lượt 20,4 tỷ đồng và 12,9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước, 2 khoản n không phát sinh.

Các chỉ tiêu khác của TDC không có nhiều biến động. Doanh thu tài chính tuy tăng gấp đôi nhưng giá trị chỉ tăng 1 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính cũng tăng xấp xỉ hơn 1 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý cùng tăng nhẹ. Trừ đi các chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế của TDC chỉ còn gần 1 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2011, công ty có lãi gần 20 tỷ đồng.

Bảng kết quả kinh doanh quý I/2012 của TDC
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn DVT/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật