Hủy
Doanh nghiệp

Tháng 2/2015, Vietnam Airlines hoàn tất chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược

Thứ Tư | 15/10/2014 15:34

Ngày 14/11 tới đây, Vietnam Airlines sẽ bán đấu giá 49 triệu cổ phần ra công chúng với mức giá khởi điểm 22.300 đồng/cổ phiếu.
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (VNA) vừa công bố bản Báo cáo bạch trước khi niêm yết lần đầu ra công chúng, trong đó cụ thể hóa phương án cổ phần hóa.

Giai đoạn 1, VNA phát hành cổ phần lần đầu cho cổ đông chiến lược và các đối tượng khác khoảng 25% vốn điều lệ sau cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ khoảng 75%. Việc phát hành này thực hiện trong năm 2014.

Giai đoạn 2, VNA phát hành thêm cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài hoặc phát hành cổ phiếu cho thị trường trong nước, giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước xuống không thấp hơn 65%.

Theo lộ trình này, ngày 14/11/2014, VNA sẽ bán đấu giá khoảng 49 triệu cổ phần ra công chúng với mức giá khởi điểm là 22.300 đồng/cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

cv

Trong phương án chào bán, VNA sẽ chào bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên công ty số lượng gần 21 triệu cổ phiếu, tỷ lệ dự kiến 1,485%.

Trong đó, chào bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên theo thâm niên công tác 11,3 triệu cổ phiếu; chào bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên theo cam kết làm việc tiếp cho công ty cổ phần hơn 9,6 triệu cổ phiếu.

Tổng số lao động người Việt Nam có tên trong danh sách lao động tại thời điểm 14/5/2014 của Công ty mẹ - VNA là 10.180 người, trong đó có 9.757 người được mua ưu đãi theo thâm niên công tác.

Đối với cổ phần bán ưu đãi cho Tổ chức công đoàn, VNA dự kiến bán 705 nghìn cổ phiếu, tỷ lệ 0,05%.

Đối với nhà đầu tư chiến lược, VNA nêu rõ đối tượng chào bán là tập đoàn/hãng hàng không nước ngoài (foreign stategic partner) hoặc là nhà đầu tư tài chính nước ngoài (foreign financial investors). Tổng số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 282 triệu cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ lần đầu.

Số lượng các nhà đầu tư chiến lược không quá 3. VNA sẽ ưu tiên lựa chọn cổ đông chiến lược là tập đoàn/hãng hàng không và chỉ lựa chọn 1 tập đoàn/hãng hàng không.

Đối với hai đối tượng nhà đầu tư chiến lược, việc đầu tư vào VNA thông qua chỉ tiêu về vốn chủ sở hữu và tổng tài sản tối thiểu tương đương 4 tỷ USD vào năm trước năm đăng ký là cổ đông chiến lược. Nhà đầu tư hiện không là cổ đông chiến lược, cổ đông lớn, cổ đông sáng lập tại bất kỳ hãng hàng không nào khác tại Việt Nam. Nhà đầu tư cũng phải cam kết không chuyển nhượng cổ phần đã mua trong thời gian tối thiểu 5 năm.

Đối với từng đối từng nhà đầu tư, các chỉ tiêu áp dụng được phân biệt rõ ràng với các đối tác là tập đoàn/hãng hàng không hoặc đối tác đầu tư tài chính.

Theo lộ trình, ngày 27/10/2014, VNA sẽ gửi bản công bố chi tiết và thư hướng dẫn nhà đầu tư chiến lược tới các nhà đầu tư tiềm năng và đề nghị các nhà đầu tư chiến lược có bản chào sơ bộ. Ngày 24/112014, VNA sẽ xây dựng và xin phê duyệt tiêu chí chi tiết lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

Ngày 8/12/2014, VNA sẽ tiến hành lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược tiềm năng vào vòng 2, đến ngày 16/2/2015 sẽ lựa chọn cổ đông chiến lược tiềm năng nhất và tiến hành đàm phán, hoàn tất việc ký kết hợp đồng bán cổ phần cho cổ đông chiến lược tiềm năng.

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật